Login fejlede

Brugernavn eller adgangskode var ikke gyldig. Prøv venligst igen.

×

×

VIGTIG INFORMATION OMKRING DEN NYE EU-DÆKLABEL 01.05.21

EPREL (European Product Database for Energy Labelling) er en nyudviklet europæisk database, hvor dækproducenterne eller deres agenter siden 25. juni 2020 har været forpligtet til at indberette væsentlig produktinformation. Formålet er at sikre forbrugerne klar, tydelig og let sammenlignelig produktinformation. Alle forbrugere skal have gratis adgang til denne database.

Dæk, der er produceret efter 1. maj 2021, skal være mærket med den nye EU-dæklabel (EU 2020/740).

De vigtigste ændringer i EU-dæklabelen:

  • En QR-kode med et link til EPREL. 
  • Omklassificering af label-værdier. Tidligere gik skalaen fra A til G; det ændres til A til E. Klasse D tages i brug (den var ikke anvendt før 1. maj 2021). Når den nye EU-dæklabel er let-tilgængelig for forbrugeren, så må dæk med den gamle EU-label og dæk der har mistet sin label fx under transport stadig gerne sælges. I al markedsføring af disse dæk skal den nye EU-dæklabel anvendes, og den gamle må ikke længere anvendes. Vigtigt: Pga omklassificeringen så vil nogle dæk have dårligere værdier på den gamle label (fx E bliver til D), og det vil skabe forvirring.
  • Tilføjelse af piktogrammer for egenskaber på tung sne (snegreb) og isglatte veje (isgreb). Isgreb er ikke relevant for dæk beregnet til det danske marked.
  • Tilføjelse af information om producent, kategori, dimension og produktkode.
  • Lydbølgerne for udvendig støj ændres fra tal (1,2,3) til bogstaver (a,b,c).
  • Dæk-label’en bliver obligatorisk for lastvognsdæk (Type C3).

 

Ændringer i informationspligten i salgskommunikationen.

Kommunikation omkring et dæk skal indeholde tydelig information omkring det nye EU-dæklabel. Dette gælder for alle salgskanaler (online fx webshop, sociale medier, handelsplatforme, offline fx prislister, flyers, skiltning i butik, tele/marketing). Kun når der er tale om branding af et mærke og ikke et konkret dæk kan visning af EU-dæklabel undlades. EU's produktdataark skal fremvises på forlangende fra kunden. Før kunden træffer en købsbeslutning skal EU-dæklabelen være præsenteret. Dette gælder også hvis et dæk ikke er fysisk til stede i salgssituationen og det tages hjem på bestilling.

Leverandører er forpligtet til at gøre flg tilgængeligt på deres hjemmeside:

 

  • En forklaring på EU-dæklabelens piktogrammer, hvor det understreges at dæk mærket med isgreb (ice grip) er specielt udviklet til vej med meget sne og lave temperaturer. Anvendes disse dæk ved højere temperaturer og regn/nedbør så reduceres særligt vådgreb, styreegenskaber og levetid.

 

  • Information om at det faktiske brændstofsforbrug og vejsikkerheden i høj grad afgøres af chaufførens adfærd, og det noteres særligt at ”eco-kørsel” og regelmæssigt kontrol af dæktrykket er energibesparende og at bremselængde altid skal respekteres.

Eksempler på ny EU-dæklabel samt produktinformationsark

Den gamle EU-dæklabel, gyldig indtil 30.04.2021

 

Hvorfor har EU introduceret en ny dækmærkat?

For at standardisere informationerne om effektivisering af brændstofforbruget, vejgreb på våd vej samt støj, vil EU introducere en obligatorisk mærkat på alle nye dæk.  Fra 1. november 2012 skal alle dæk produceret efter den 1. juli 2012, der sælges i Europa være påhæftet en dækmærkat.

Intentionen med indførelse af mærkaten er at give forbrugeren nogle vigtige oplysninger, der kan være til hjælp når man skal vælge nye dæk.

Hvad bør man ellers overveje, når man skal købe nye dæk?

Dækmærkatet giver information om tre kriterier (vådgreb/bremseegenskaber, brændstoføkonomi/rullemodstand og støjniveau/uden kabinen). Dette er blot nogle få af mange vigtige kriterier for et dæks egenskaber, og en vurdering af et dæk bør ikke træffes alene ud fra dækmærkatet. Det er en god ide også at orientere sig i de mange dæktests, der laves. Det giver et mere nuanceret billede af et dæks egenskaber. Følgende forhold bør bl.a. også medtages:

- Modstandsdygtighed overfor aquaplaning

- Kørselsstabilitet

- Håndtering og styrepræcision

- Holdbarhed

- Bremseegenskaber (tør vej)

- Egenskaber på vinterveje

 

Hvilke dæktyper gælder dækmærkaten for?

Dækmærkaten vil generelt gælde for personvognsdæk, SUV/4x4-dæk, varevognsdæk og lastvognsdæk

Dækmærkaten vil generelt ikke gælde for regummierede dæk, racerdæk (og andre ikke standard godkendte dæk), reservehjul og dæk til veteranbiler.


Krav på udsalgsstedet, inkl. onlinesalg

- Et dækmærkat i farver (som stilles til rådighed af dækproducent eller dækimportøren)

- Inden køb skal forhandlerne oplyse kunden om dækkets testresultater.

- De forskellige testresultater skal medtages i alt salgsmateriale.

- Ved køb skal forhandlerne oplyse testresultaterne på fakturaer til slutbrugere, eller i et medfølgende dokument.


Hvordan aflæses mærkaten?

 

 

Rullemodstand (brændstofsøkonomi)

Effektiv udnyttelse af brændstoffet er vigtigt både for at reducere CO2 udledningen og kørselsomkostningerne. Kategorierne er inddelt fra A (grøn) til G (rød). Kategori D benyttes ikke her. Forskellen mellem hver kategori indikerer en besparelse eller øgning af brændstofforbruget på mellem 0.10 og 0.15 liter per 100 kilometer for en bil der kører ca. 15 km/liter.

 

 

Vejgreb i vådt føre (bremseegenskaber)

Vejgreb på våd vej er en afgørende  faktor for sikkerheden, og indikerer dækkenes evne til at standse bilen hurtigt på våde veje, og kan forklares  ved hjælp af bremselængder.  Kategorierne er A til G, hvor D og G ikke benyttes. Forskellen mellem hver kategori svarer til en bremselængde på mellem en og to billængder (eller mellem 3 og 6 meter) når der bremses ved en hastighed på 80 km/timen.

Forskellen mellem kategori A og F er altså mere end 18 meters bremselængde.

 

 

Støj (eksternt)

Her er der tale om støjniveauet fra dækkene udenfor kabinen. Støjniveauet måles i decibel.
Jo flere rammer der er udfyldt med sort på mærkaten, jo mere støjer dækkene.

 

 


Læs mere:

Det europæiske regelsæt (EF) Nr. 1222/2009 kan findes her (på engelsk).
Mere information omkring dækmærkning kan findes her (på engelsk).
Ofte stillede spørgsmål omkring denne forordning kan findes her (på engelsk).

Infoside fra Michelin kan ses her (på dansk).

×

Browser Oplysninger

Browser Capabilities
Type = Unknown
Name = Unknown
Version = 0.0
Major Version = 0
Minor Version = 0
Platform = Unknown
Is Beta = False
Is Crawler = False
Is AOL = False
Is Win16 = False
Is Win32 = False
Supports Frames = False
Supports Tables = False
Supports Cookies = True
Supports VBScript = False
Supports JavaScript = 0.0
Supports Java Applets = False
Supports ActiveX Controls = False
Supports JavaScript Version =
User Agent: = CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Windows version: -1,00
IE - any: False
IE - old: False

Besked:

×